TSO:n yhteystiedot 1.1.2020 alkaen / TSO’s contact details starting from 1.1.2020

Siirtoverkonhaltijan yhteystiedot 1.1.2020 alkaen

 

Siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy eriytetään Gasum Oy:stä 1.1.2020 kello 00.00. Tämän jälkeen kaikki @gasum.fi/com – sähköpostiosoitteet lakkaavat toimimasta.

Siirtoverkonhaltijan uudet sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gasgrid.fi.

 

1.1.2020 alkaen saat apua

 

 

  • Yleisiin asioihin (yhtiö, tulevaisuus, yms.) liittyen, ota yhteyttä osoitteesta: info@gasgrid.fi

 

  • Kiireellisessä tilanteessa päivystää keskusvalvomo, puh. 020 4478713

 

 

Contact details for Transmission System Operator as of 1.1.2020

 

Transmission System Operator Gasgrid Finland Oy begins operation on 1.1.2020 00:00. After that email addresses currently in use (@gasum.com) wont work anymore. TSO’s new email addresses are in form surname.lastname@gasgrid.fi.

 

As of 1.1.2020 you may contact us by:

 

 

 

  • Urgent issues: Gasgrid Finland control room phone number: +358 20 4478713