Päivitetyt markkinasäännöt ja Energiaviraston vahvistama sääntökäsikirja julkaistu

Päivitetyt kaasunsiirron ja kaasunjakelun säännöt on julkaistu Markkinasäännöt -sivulla. Säännoissä on mm. huomioitu nesteytetyn maakaasun (LNG) käsittelylaitteistossa kaasutettu maakaasu sekä pienet korjaukset vastaamaan prosessien IT-toteutusta.

Lisäksi sivulle on lisätty Energiaviraston 20.12.2019 vahvistama sääntökäsikirja ajalle 1.1.2020-31.12.2020. Valtioneuvoston asetuksen maakaasun toimituksen selvityksestä ja mittauksesta
(1008/2019) 3 §:n mukaan järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tehtävänä on
ylläpitää sääntökäsikirjaa, joka koskee tasevastuuta, maakaasun toimitusten selvitystä
ja maakaasun toimitusten mittausta maakaasujärjestelmässä (sääntökäsikirja).
Sääntökäsikirja tulee olla suomen- ja ruotsinkielellä.