Ohjeet ja suositukset

Täältä löydät avoimeen kaasumarkkinaan liittyviä suosituksia ja ohjeita. Keskeisimpiä ohjeita ovat mittaussuositukset sekä Kaasumarkkinan menettelytapa- ja tiedonvaihto-ohje.

Kaasumarkkinan menettelytapa- ja tiedonvaihto-ohje

Kaasumarkkinan menettelytapa- ja tiedonvaihto-ohje täydentää Suomen kaasumarkkinan sääntöjä, jotka astuvat voimaan 1.1.2020. Kaasumarkkinan menettelytapa- ja tiedonvaihto-ohje on laadittu shippereille, tradereille, siirtoverkon loppukäyttäjille, biokaasun verkkoonsyöttäjille, jakeluverkonhaltijoille ja vähittäismyyjille tarkentamaan menettelytapoihin liittyviä suosituksia ja tiedonvaihtoon liittyviä vaatimuksia ja ohjeita. Tutustu ohjeeseen ja siihen liittyvään Edig@s-tiedonvaihtostandardiin:

  • Kaasumarkkinan menettelytapa- ja tiedonvaihto-ohje, versio 1.5 3.10.2019 (pdf)
    • Track changes -asiakirja versioon 1.4 verrattuna (pdf)
  • Edig@s XML 5.1 guideline for Finland, version 1.4 30.11.2019 (pdf)
    • Track changes document compared to version 1.3 (pdf)

Kaasun mittaussuositukset

Kaasun mittaussuositukset täydentävät Suomen kaasumarkkinoiden sääntöjä. Kaasun mittaussuositus on laadittu siirtoverkonhaltijalle, jakeluverkonhaltijoille ja mittausvastaaville, mutta myös muille mittaukseen sekä mittaustietojen käsittelyyn, välitykseen ja vastaanottoon liittyville osapuolille. Suositus käsittelee sekä siirto- että jakeluverkon mittauksia. Tutustu suositukseen:

  • Kaasun mittaussuositukset (pdf)

Kaasudatahubiin liittyviä materiaaleja

Markkinasääntöjen lisäksi vuoden 2017 työpajatyöskentelyssä laadittiin luonnos kaasun vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon prosesseista (ei sisältynyt lausuntokierrokseen). Dokumenttia on päivitetty kesän 2018 aikana markkinasääntöpäivitysten ja mittaustyöpajoissa sovittujen termistöjen kanssa yhteneväksi. Tutustu dokumenttiluonnokseen:

  • Kaasun vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon prosessit (pdf)
 
Kaasudatahubin käyttöönottoon liittyviä materiaaleja:
 
Kysymyksiä ja vastauksia kaasudatahubiin liittyen löytyy Kysymyksiä ja vastauksia -alasivulta
 
Kaasudatahubin käyttöohje, versio 25.6.2019 (pdf)
 
GS1-järjestelmän käyttöönotto
Datastandardit ja formaatit

Kaasudatahubiin liittyvien webinaarien tallenteet löytyvät webinaarit -alasivulta.