Kuuleminen kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija (=TSO; transmission system operator) järjesti 15.3. – 15.4.2019 julkisen kuulemisen Suomen avoimen kaasumarkkinan kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista. Kyseisiä sääntöjä ja sopimuksia sovelletaan 1.1.2020 aukeavilla kaasumarkkinoilla. Kuulemisen perusteella päivitetyt säännöt ja sopimukset julkaistaan toukokuussa 2019 (tilannetieto 28.6.2019: odottaa Energiaviraston vahvistamispäätöstä ja siirtyy heinäkuulle)

Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan järjestämä kuuleminen kohdistui seuraaviin asiakirjoihin:

 • Kaasunsiirron säännöt (pdf)
 • Biokaasun säännöt (pdf)
 • Shipperin ja traderin puitesopimus (pdf)
 • Siirtoverkon loppukäyttäjän puitesopimus (pdf)
 • Biokaasun verkkoonsyöttäjän puitesopimus (pdf)
 • Vähittäismyyjän puitesopimus (pdf)
  • Kaasunjakelun säännöt (pdf) olivat tässä vaiheessa TSO:n kuulemisen ulkopuolella, koska odottavat niiden roolin selkeyttämistä

Markkinaosapuolien sopimussuhteita on kuvattu suuntaa antavassa kaaviossa.

Valvova viranomainen, Energiavirasto, vahvistaa seuraavat ehdot:

 • Liittymisehdot
 • Siirtopalvelun ehdot
 • Tasehallinnan ehdot
 • Siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan yhteistyöehdot

Näiden dokumenttien kuulemisen järjesti Energiavirasto. Dokumentit ja kuulemisohjeet löytyvät Energiaviraston internet-sivuilta.

Kuulemisprosessi 15.3. – 15.4.2019

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija otti vastaan kirjallisia lausuntoja ehdotettuihin sääntöihin ja sopimuksiin. Siirtoverkonhaltijalla on oikeus laatia annetuista lausunnoista julkinen yhteenveto, joka julkaistaan kuulemisen päätyttyä järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan internetsivuilla. Palautteenantajan on erikseen ilmoitettava palautteessaan, mikäli palaute tai osa siitä on luottamuksellista tietoa, jonka julkaiseminen yhteenvedossa on kielletty. Siirtoverkonhaltijalla on myös oikeus esittää annettuja lausuntoja valvovalle viranomaiselle eli Energiavirastolle.

Kuulemisprosessin aikana annetut kirjalliset otetaan huomioon päätöksenteossa, kun nyt esitettyihin dokumentteihin tehdään tarvittaessa muutoksia ennen sääntöjen ja sopimusten julkaisua toukokuussa 2019 (tilannetieto 28.6.2019: odottaa Energiaviraston vahvistamispäätöstä ja siirtyy heinäkuulle).

Palaute tuli toimittaa joko sähköpostitse (ensisijainen toivottu toimitustapa) osoitteeseen:

ville.rahkonen@gasum.com

tai postitse osoitteeseen:

Gasum Oy

Ville Rahkonen

PL 21, 02151 Espoo

Mahdolliset tiedustelut ja kysymykset kuulemisprosessiin liittyen voi tehdä myös puhelimitse:

0407199831 (sääntöjä ja sopimuksia koskevia palautteita ei oteta vastaan puhelimitse).