Avoimen kaasumarkkinan säännöt ja sopimukset

Suomen kaasumarkkinan säännöt ja sopimukset, joita sovelletaan 1.1.2020 aukeavilla markkinoilla, löytyvät ajantasaisina osoitteesta gasgrid.fi.

Rekisteröityvän osapuolen allekirjoittamat sopimukset toimitetaan kirjallisesti kahtena alkuperäisenä kappaleena osoitteeseen:
Gasgrid Finland Oy
Janne Grönlund
Kiehuvantie 189,
45100 Kouvola
 

Markkinaosapuolien sopimussuhteita on kuvattu suuntaa antavassa kaaviossa.

Valvova viranomainen Energiavirasto on vuoden 2019 aikana vahvistanut sääntökäsikirjan ja ehdot (ehdot löytyvät Energiaviraston verkkosivuilla olevien kunkin vahvistuspäätösdokumenttien lopusta):

Tasehallintapalvelusopimukset

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija hankkii tasekaasupalveluiden edellyttämät tasekaasusopimukset markkinoilta kilpailuttamalla. Lisätietoa osoitteessa https://gasgrid.fi/kaasumarkkinat/sopimukset/
 

Siirtoverkonhaltijan järjestämä markkinasääntöjen kuulemisprosessi 15.3. – 15.4.2019

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjesti 15.3. – 15.4.2019 julkisen kuulemisen Suomen avoimen kaasumarkkinan kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija otti vastaan kirjallisia lausuntoja ehdotettuihin sääntöihin ja sopimuksiin. Tutustu yhteenvetoon vastaanotetuista lausunnoista ja niiden huomioimisesta:

  • Lausuntojen huomiointi avoimen kaasumarkkinan säännöissä ja sopimuksissa (pdf)

Kuulemisversioiden jälkeen tehtyihin muutoksiin voi tutustua track changes -versioissa säännöistä ja sopimuksista:

  • Kaasunsiirron säännöt, track changes -versio  (pdf)
  • Biokaasun säännöt, track changes -versio (pdf)
  • Shipperin ja traderin puitesopimus, track changes -versio (pdf)
  • Siirtoverkon loppukäyttäjän puitesopimus, track changes -versio (pdf)
  • Biokaasun verkkoonsyöttäjän puitesopimus, track changes -versio (pdf)
  • Yhteistyösopimus järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välillä, track changes -versio (pdf)
  • Vähittäismyyjän puitesopimus, track changes -versio (pdf)