Avoimen kaasumarkkinan säännöt ja sopimukset

Suomen kaasumarkkinan säännöt ja sopimukset, joita sovelletaan 1.1.2020 aukeavilla markkinoilla:

 • Kaasunsiirron säännöt, versio 1.0 30.7.2019 (pdf)
 • Biokaasun säännöt, versio 1.0 30.7.2019 (pdf)
 • Shipperin ja traderin puitesopimus, 30.7.2019 (pdf)
 • Siirtoverkon loppukäyttäjän puitesopimus, 30.7.2019 (pdf)
 • Biokaasun verkkoonsyöttäjän puitesopimus, 30.7.2019 (pdf)
 • Yhteistyösopimus järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välillä, 30.7.2019 (pdf)
 • Vähittäismyyjän puitesopimus, 30.7.2019 (pdf)
  • Kaasunjakelun säännöt, luonnos 30.4.2019 (pdf)
 • Vakuussitoumissopimusmalli (englanniksi): TSO bank guarantee template (docx)
Rekisteröityvän osapuolen allekirjoittamat sopimukset toimitetaan kirjallisesti kahtena alkuperäisenä kappaleena osoitteeseen:
TSO, Gasum Oy
Janne Grönlund
Kiehuvantie 189,
45100 Kouvola
 

Markkinaosapuolien sopimussuhteita on kuvattu suuntaa antavassa kaaviossa.

Valvova viranomainen Energiavirasto on kesä-heinäkuun 2019 aikana vahvistanut seuraavat ehdot, jotka löytyvät Energiaviraston verkkosivuilla olevien kunkin vahvistuspäätösdokumenttien lopusta:

 

Siirtoverkonhaltijan järjestämä kuulemisprosessi 15.3. – 15.4.2019

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjesti 15.3. – 15.4.2019 julkisen kuulemisen Suomen avoimen kaasumarkkinan kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija otti vastaan kirjallisia lausuntoja ehdotettuihin sääntöihin ja sopimuksiin. Tutustu yhteenvetoon vastaanotetuista lausunnoista ja niiden huomioimisesta:

 • Lausuntojen huomiointi avoimen kaasumarkkinan säännöissä ja sopimuksissa (pdf)

Kuulemisversioiden jälkeen tehtyihin muutoksiin voi tutustua track changes -versioissa säännöistä ja sopimuksista:

 • Kaasunsiirron säännöt, track changes -versio  (pdf)
 • Biokaasun säännöt, track changes -versio (pdf)
 • Shipperin ja traderin puitesopimus, track changes -versio (pdf)
 • Siirtoverkon loppukäyttäjän puitesopimus, track changes -versio (pdf)
 • Biokaasun verkkoonsyöttäjän puitesopimus, track changes -versio (pdf)
 • Yhteistyösopimus järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välillä, track changes -versio (pdf)
 • Vähittäismyyjän puitesopimus, track changes -versio (pdf)