Kaasun siirtohinnasto 2020

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija on julkaissut 28.6.2019 siirtotariffin, jota sovelletaan kaasun siirtojärjestelmässä Suomessa 1.1.2020 – 31.12.2020:

  • Lopullinen siirtohinnasto (pdf)
Siirtoverkonhaltija vastaanotti julkisen kuulemisen aikana 11 lausuntoa alustavaa siirtohinnastoa koskien. Saamamme lausunnot koskivat pitkälti samoja teemoja ja näiden osalta siirtoverkonhaltija on laatinut oheisen vastineen:
 

Julkiset lausunnot:

 
Kuulemisprosessi ja alustava siirtohinnasto keväällä 2019

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjesti 15.2.– 31.3.2019 julkisen kuulemisen uudesta kaasun siirtotariffistosta. Kuulemisasiakirjassa oli esitetty alustavat ehdotetut siirtomaksut siirtoverkonhaltijan syöttö- ja ottopisteille pois lukien maakaasujärjestelmän ulkomaan yhteydet. Siirtomaksun lisäksi myös muut kuin varsinaiset siirtomaksut ja niiden asettamisperusteet on kuvattu asiakirjassa.

  • Kuulemisasiakirja alustava siirtohinnasto (pdf)

Maakaasumarkkinalakiin esitettyjen muutosten seurauksena siirtoliiketoimintaa valvovalla viranomaisella, Energiavirastolla, on toimivalta asettaa siirtohinnat ulkomaanyhteyksien osalta. Energiavirasto järjesti alustavan hinnaston julkisen kuulemisen saman aikataulun mukaisesti, ja heidän kuulemisasiakirjansa on löydettävissä Energiaviraston sivuilta.

15.3.2019 järjestetyn kuulemistilaisuuden materiaalit löytyvät Infojen materiaalit -sivulta.

Tietoa Imatran rajapisteen kaasumääristä löytyy Markkinamalli -alasivulta.