Markkinamalli

Suomessa putkikaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avataan kilpailulle 1.1.2020. Tuolloin Suomi luopuu maakaasudirektiivin artiklan 49 mukaisesta poikkeuksesta eli derogaatiosta, jolloin kaikki EU:n maakaasumarkkinalainsäädännön vaatimukset alkavat koskea myös Suomea. Alla on kuvattu EU:n syöttö-otto-järjestelmään perustuvaa Suomen avoimen markkinan mallia sekä siihen perustuvia tuotteita ja markkinarooleja.

Tuotteet tukkumarkkinoilla

Tuotteet avoimilla kaasumarkkinoilla

Tukkumarkkinan tuotteita tulee jatkossa olemaan kaksi:

  1. kaasuenergia, joka tarkoittaa tiettyä määrää kaasua yksikössä kilowattituntia ylemmässä lämpöarvossa.
  2. kapasiteetti, joka taas tarkoittaa oikeutta siirtää edellä mainittua kaasuenergiaa siirtoverkossa.
Näistä molemmista tuotteista siis käydään kauppaa erikseen. Kaasuenergiasta voi käydä kauppaa pörssin 
välityksellä tai kahdenvälisesti (over-the-counter, OTC). Kapasiteetin ensimarkkinoilla kapasiteetti 
varataan suoraan siirtoverkonhaltijalta. Tämän jälkeen markkinaosapuolet voivat myös 
käydä kapasiteettioikeuksista kauppaa keskenään. Tätä kutsutaan kapasiteetin jälkimarkkinaksi.

Syöttö-ottojärjestelmä

Kaupankäynti kaasuenergiasta

Kaasu virtaa sisään järjestelmään syöttöpisteistä ja ulos ottopisteistä. Kaasuenergian omistajanvaihdoksista ilmoitetaan siirtoverkonhaltijan ylläpitämään virtuaaliseen kauppapaikkaan taseselvitystä varten.

Kapasiteetti

Kapasitteettia varataan syöttö- ja ottopisteisiin, jotta haluttu kaasuenergia saadaan siirrettyä fyysisesti siirtojärjestelmässä.

Markkinaroolit

Markkinaroolit avoimella kaasumarkkinalla

Tietoa Imatran rajapisteen kaasumääristä

EU:n jäsenvaltioiden kaasun siirtoverkonhaltijat ovat velvoitettuja julkaisemaan kaasumarkkinaa koskevaa tietoa Entsog:n Transparency Platformilla. Velvoitteen perusteena on lisätä kaasumarkkinoille läpinäkyvyyttä ja osaltaan edesauttaa markkinaosapuolien markkinoille pääsyä. Derogaatiosta huolimatta Suomen TSO on julkaissut edellä mainitulla sivustolla Suomea koskevaa markkinatietoa, ja sivuilta löytyy muun muassa Imatran rajapisteen kautta Suomeen siirretyt kaasumäärät. Lukuarvot ovat järjestelmässä päivätasolla, mikä vastaa avoimen markkinan tasejaksoa. Suomen tapauksessa nuo Imatralta maahantuodut määrät vastaavat hyvin tarkasti myös Suomen kaasunkäyttöä, sillä meillä ei biokaasua lukuun ottamatta ole muita syöttöpisteitä. Sivulta on mahdollisuus ottaa lukuarvot myös Exceliin mahdollista jatkokäsittelyä varten.

Balticconnector-yhteenliitäntäpisteen implisiittisen kapasiteettivarausmallin toiminta

Suomen ja Baltian markkina-alueiden välisessä yhteenliitäntäpisteessä Balticconnectorissa kapasiteetti jaetaan implisiittisesti.