Lausunnot siirtoverkonhaltijan sääntökäsikirjasta sekä tasehallintapalveluiden ehdoista voi jättää 16.12.2019 mennessä

Energiavirasto järjestää kaksi erillistä julkista kuulemista järjestelmävastaava siirtoverkonhaltijan ylläpitämästä sääntökäsikirjasta ja tasehallintapalveluiden ehdoista. Molempien kuulemisten lausunnot on toimitettava Energiavirastolle sähköpostilla viimeistään 16.12.2019 osoitteeseen: kirjaamo@energiavirasto.fi tai kirjeitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Lisätietoa:

https://energiavirasto.fi/kuuleminen/-/asset_publisher/kuulemiset-jarjestelmavastaavan-siirtoverkonhaltijan-saantokasikirjasta-seka-tasehallintapalveluiden-ehdoista