Palvelun käyttöehdot

Ole hyvä ja lue seuraavat käyttöehdot huolellisesti. Selaile Gasum Oy:n kaasumarkkina.fi ja kaasumarkkina.com WWW-sivuja (jatkossa ”WWW-sivut”) vain, jos hyväksyt seuraavat ehdot. Näiden WWW-sivujen sisällön tekijänoikeus kuuluu Gasum Oy:lle. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gasum Oy:n liikemerkkiä ei saa tallentaa, kopioida eikä muokata. Muun aineiston käyttö on sallittu, kun aineiston sisältöä ei muuteta ja lähde mainitaan. Gasum Oy esittelee palvelujaan ja toimintaansa näillä WWW-sivuilla, mutta Gasum Oy ei sitoudu tarjoamaan tai toimittamaan tuotteita ja palveluja tässä esitettyjen tietojen mukaisina. WWW-sivujen sisältöä voidaan muuttaa, uudistaa ja poistaa ja pääsy WWW-sivuille voidaan estää siitä ennalta ilmoittamatta.

Gasum Oy pyrkii tarjoamaan oikeaa ja ajanmukaista tietoa näillä WWW-sivuilla, mutta Gasum Oy ei takaa että tiedot olisivat kattavia ja virheettömiä. WWW-sivumme voivat sisältää teknisiä ja kirjoitusvirheitä, vanhentunutta tietoa ja tietokoneviruksia. Internetin toimintatavasta johtuen ja valvontamme ulottumattomissa olevan mahdollisen haitallisen toiminnan vuoksi Gasum Oy ei voi taata, että aineisto olisi aina virheetöntä. Suosittelemme, että tarkistat tiedot aina suoraan esim. WWW-sivuilla ilmoitetulta yhteyshenkilöltä ennen kuin toimit tietojen perusteella.

Gasum Oy ei vastaa näiden WWW-sivujen käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Gasum Oy ei liioin vastaa muiden tahojen ylläpitämien WWW-sivujen sisällöstä, joihin näiltä sivuilta on linkki.

Lähettämällä aineistoa jollekin Gasum Oy:n palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Gasum Oy:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Gasum Oy ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Gasum Oy voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Gasum Oy:n palveluihin ja näiden WWW-sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 28.02.2019 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Gasumilla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Käyttöehtojen yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin ehtoja on viimeksi muutettu.

Tarkistettu viimeksi 28.2.2019