Palvelun käyttöehdot

Ole hyvä ja lue seuraavat käyttöehdot huolellisesti. Selaile Gasgrid Finland Oy:n kaasumarkkina.fi ja kaasumarkkina.com WWW-sivuja (jatkossa ”WWW-sivut”) vain, jos hyväksyt seuraavat ehdot. Näiden WWW-sivujen sisällön tekijänoikeus kuuluu Gasgrid Finland Oy:lle. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gasgrid Finland Oy:n liikemerkkiä ei saa tallentaa, kopioida eikä muokata. Muun aineiston käyttö on sallittu, kun aineiston sisältöä ei muuteta ja lähde mainitaan. Gasgrid Finland Oy esittelee palvelujaan ja toimintaansa näillä WWW-sivuilla, mutta Gasgrid Finland Oy ei sitoudu tarjoamaan tai toimittamaan tuotteita ja palveluja tässä esitettyjen tietojen mukaisina. WWW-sivujen sisältöä voidaan muuttaa, uudistaa ja poistaa ja pääsy WWW-sivuille voidaan estää siitä ennalta ilmoittamatta.

Gasgrid Finland Oy pyrkii tarjoamaan oikeaa ja ajanmukaista tietoa näillä WWW-sivuilla, mutta Gasgrid Finland Oy ei takaa että tiedot olisivat kattavia ja virheettömiä. WWW-sivumme voivat sisältää teknisiä ja kirjoitusvirheitä, vanhentunutta tietoa ja tietokoneviruksia. Internetin toimintatavasta johtuen ja valvontamme ulottumattomissa olevan mahdollisen haitallisen toiminnan vuoksi Gasgrid Finland Oy ei voi taata, että aineisto olisi aina virheetöntä. Suosittelemme, että tarkistat tiedot aina suoraan esim. WWW-sivuilla ilmoitetulta yhteyshenkilöltä ennen kuin toimit tietojen perusteella.

Gasgrid Finland Oy ei vastaa näiden WWW-sivujen käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Gasgrid Finland Oy ei liioin vastaa muiden tahojen ylläpitämien WWW-sivujen sisällöstä, joihin näiltä sivuilta on linkki.

Lähettämällä aineistoa jollekin Gasgrid Finland Oy:n palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Gasgrid Finland Oy:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Gasgrid Finland Oy ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Gasgrid Finland Oy voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Gasgrid Finland Oy:n palveluihin ja näiden WWW-sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 04.01.2020 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Gasgrid Finlandilla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Käyttöehtojen yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin ehtoja on viimeksi muutettu.

Tarkistettu viimeksi 04.01.2020