Kaasupörssin toiminnan lopetuksen vaikutus UMM-viestialustaan ja tietojen saantiin 1.1.2020 klo 7:00 jälkeen

Kuten on uutisoitu, Kaasupörssi Oy lopettaa toimintansa 1.1.2020 klo 7:00. Avoimella kaasumarkkinalla markkinapaikan tarjoaa Get Baltic.

UMM-viestien julkaisualusta: Kaasupörssin UMM-viestin julkaisualusta poistuu käytöstä 1.1.2020 klo 7:00 sekä täällä julkaistut viestit häviävät näkyvistä eikä niitä pääse enää päivittämään. Kaasupörssi on ollut yhteydessä ACER:iin, jotta selvitettäisiin mitä Kaasupörssin alustalla julkaistuille, 1.1.2020 jälkeen voimassa oleville viesteille tulisi tehdä, mutta emme ole saaneet asiaan vastausta.

Kehotamme toiminnanharjoittajia toimimaan seuraavalla tavalla:

  • Rekisteröitykää Get Balticiin ja ilmoittakaa ACER suuntaan, että alatte julkaista UMM-viestejä heidän alustallaan
  • Älkää enää julkaisko uusia UMM-viestejä 1.1.2020 jälkeiselle ajalle Kaasupörssin UMM-viesti alustalla
  • Käykää läpi teidän julkaistut, voimassa olevat UMM viestit, jotka ovat voimassa 1.1.2020 jälkeen
    • Merkitkää Kaasupörssin UMM-viestialustalla viestit ei-aktiivisiksi ja julkaiskaa vastaavat uudet viestit Get Balticin alustalla. Jos tuolla alustalla on mahdollista laittaa lisätietoja julkaistusta UMM viestistä, niin tänne voi kirjoittaa huomautuksen, että ”UMM message has originally been published in Kaasupörssi UMM platform in (ADD DATE HERE),  cancelled there and moved to Get Baltic”

Kaasupörssin kaupankäynti auki 1.1.2020 klo 7:00 asti: Kaasupörssissä saa käydä kauppaa 1.1.2020 klo 7:00 asti. Valitettavasti järjestelmään ei voida syöttää ajankohtaa, joka sulkisi mahdollisuuden syöttää tämän jälkeiselle ajalle tarjouksia (ja täten kauppoja) – kaupankäyntiä voidaan rajoittaa vain X tuntia eteenpäin, ja tämä aikaraja siirtyy tunti kerrallaan eteenpäin. Pyydämme toiminnanharjoittajilta erityistä tarkkuutta tämän ajankohdan suhteen. Mikäli tarjouksia tehdään 1.1.2020 klo 7:00 jälkeen, kirjautuvat nämä tarjoukset Kaasupörssin REMIT raportteihin sen ajanhetken mukaan, jolloin tarjous järjestelmään on syötetty.

Kaasupörssin kaupankäyntitiedot: Kaasupörssin kaupankäyntialusta ja pääsy sinne suljetaan 1.1.2020 klo 7:00. Tämän jälkeen järjestelmästä ei siis pääse katsomaan tietoja kaasukaupoista esim. laskujen tarkastusta varten. Mikäli tarvitsette ko. tietoja, olettehan vuoden alussa yhteydessä Anni Nuppuseen (anni.nuppunen@gasgrid.fi) ja pyytäkää tietoja. Pyrimme kasaamaan tarvittavat tiedot kaupoista laskujen tarkastusta varten exceliin ja toimittamaan ne pyynnöstä sähköpostitse.