Kaasumarkkinoiden sääntötyö huipentuu kuulemiseen

Vuonna 2017 käynnistynyt avoimen kaasumarkkinan sääntötyö on edennyt viimeistelyvaiheeseen, johon kuuluu sopimuspohjien ja -ehtojen laadinta sekä kuuleminen. Viimeinen sääntötyöpaja pidettiin Espoossa 5.2.2019. Työpajassa käytiin läpi syyskuun 2018 jälkeen tehdyt sääntömuutokset, sopimusvalmistelun tilanne, markkinasääntöihin lisätyt Balticconnectorin suunniteltu kapasiteettivarausmalli, tasekaasunhankinta- ja hinnoittelumalli sekä toimitusvarmuusasiat.

Sopimusehtojen ja markkinasääntöjen kuulemiset tullaan järjestämään maalis-huhtikuun aikana. Energiavirasto järjestää julkisen kuulemisen liittymisehdoista, siirtopalvelun ja tasehallinnan ylätason ehdoista sekä siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välisen yhteistyön ehdoista. Gasum, järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana eli TSO:na (transmission system operator), järjestää epävirallisen kuulemisen kaasunsiirron säännöistä sekä niihin liittyvistä sopimuspohjista. Tavoitteena on, että säännöt ja sopimukset ovat valmiit markkinoille rekisteröitymistä varten toukokuun loppuun mennessä.

Päivitetyt säännöt, ehdot ja sopimuspohjat tullaan julkaisemaan Gasumin TSO-yksikön kaasumarkkina.fi -sivustolla.