Kysymyksiä ja vastauksia

Kaasudatahub

Usein kysytyt kysymykset kaasudatahubiin liittyen, versio 13.9.2019 (pdf)

Rekisteröityminen

Mikä on EIC-koodi ja mistä sen saa?

Suomen kaasumarkkinoilla shippereiltä ja tradereiltä edellytetään EIC-osapuolitunnuksien käyttöä. Ohjeet EIC-koodista ja sen hakemisesta löytyvät täältä: https://kaasumarkkina.fi/eic/

Mikä on GLN-tunnus ja mistä sen saa?

GLN-tunnus on GS1-järjestelmän osapuolitunnus, joka vaaditaan jakeluverkonhaltijoilta ja vähittäismyyjiltä. GS1-yritystunnuksen (edellytys GLN-tunnukselle) voi hankkia GS1 Finlandilta. GLN-tunnuksien muodostamisesta ja luomisesta löytyy lisätietoa Kaasumarkkinan menettelytapa- ja tiedonvaihto-ohjeesta ja GS1 Finlandin sivuilta, esim: https://asiakas.gs1.fi/uutishuone/gln-osapuolitunnistella-voidaan-yksiloida-yritys-sen-sisaisia-toimintoja-tai-toimipisteita

Voiko trader välittää/myydä kaasua jakeluverkon käyttöpaikkoihin?

Trader on tukkumarkkinatoimija, joka käy tukkukauppaa kaasuenergiasta. Trader ei voi toimia vähittäismarkkinoilla. Jakelu/vähittäismarkkinoiden puolella myyjänä toimivat vähittäismyyjät ja jakelusiirrosta huolehtii jakeluverkonhaltija. Markkinarooleista löytyy lisätietoa koulutusvideosta nimeltä ”Syöttö- ja ottojärjestelmä, kaasuenergia ja kapasiteetti tuotteina”, joka löytyy sivulta https://kaasumarkkina.fi/infomateriaalit/koulutukset/

Kuinka suuren vakuuden TSO vaatii shipperiltä?

Ohjeistus löytyy Menettelytapa ja tiedonvaihto-ohjeesta sekä shipperin ja traderin puitesopimuksen luvusta 8. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija hyväksyy vakuuksina A-luottoluokitetun (Moody’s tai Standard & Poors) EU-maahan rekisteröidyn rahoituslaitoksen on demand –takuusitoumukset ja shipperin tai traderin pankkitalletukset järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan osoittamalle pankkitilille. Tilinumero ilmoitetaan syyskuun aikana. Kuten ohjeessa on todettu, voi käyttää myös takuusitoumusta: mallipohja (jota voi käyttää mutta ei ole pakko) löytyy sivulta https://kaasumarkkina.fi/markkinasaannot/markkinasaannot/

Shippereiden osalta vakuusvaatimus tulee kahdesta tarpeesta:

1. Kapasiteetti (alla laskentaesimerkki oletuksella että shipper varaa 100 MW vuosikapasiteettia ottovyöhykkeelle)

Tarvittava kokonaiskapasiteettimäärä:  100 MW *8760 h = 876 000 MWh

Vuosikapasiteetin hinta ottovyöhykkeellä: 1,04859 €/kWh/day/year * 1000 kWh/MWh / 365 d/y = 2,8728 € / MWh

Kapasiteetin kokonaishinta: 876 000 MWh * 2,8728 € / MWh = 2 516 572,8 €

Per kuukausi 2 516 572,8 € / 12 = 209 714,4 €

Tarvittava minimivakuusvaatimus on siten: 3 x 209 714,4 € =  629 143,2 €

2. Tasepoikkeama (koskee tasevastaavia)

Kapasiteetin lisäksi tasevastaavan pitää asettaa vakuus tasepoikkeamalle. Heti kun tasepoikkeamaa muodostuu, vakuuden pitää olla avoinna olevien laskujen sekä laskuttamatta olevien tasepoikkeamamaksujen yhteenlaskettu summa lisättynä 10 %:n varmuusmarginaalilla.

Kohdissa 1 ja 2 on mainittu minimitaso – kannattaa asettaa omaan toimintaan nähden riittävät vakuudet ettei tule yllätyksiä esim. kapasiteettia varattaessa.

Tasevastuu

Voiko taseryhmä hankkia siirtokapasiteettia yhteishankintana tasevastaavan toimesta?

Kapasiteettia ei voi hankkia taseryhmälle vaan se hankitaan shipperille itselleen. Eli et voi shipperinä käyttää toisen shipperin hankkimaa kapasiteettia ilman, että se olisi siirretty sinulle kapasiteettioikeuksien siirron kautta. Taseryhmällä ei siis ole mitään tekemistä kapasiteetin kanssa.

Sopimusten alkaminen/päättyminen

Mihin kellonaikaan myynti- ja jakelusopimukset alkavat ja päättyvät?

Myynti- ja jakelusopimukset päättyvät ja alkavat klo 7.00 aamulla (samaan aikaan, kun tasejaksona oleva kaasutoimituspäivä vaihtuu).

Kaasupörssi

Kuka tarjoaa kaasupörssipalveluita 1.1.2020 lähtien?

Gasum Oy ja liettualainen kaasupörssitoimija UAB GET Baltic ovat tehneet omaisuuden ostosopimuksen, jonka myötä Gasumin omistama Kaasupörssi Oy lopettaa toimintansa 1.1.2020, kun Suomen kaasumarkkina avataan kilpailulle. Samalla UAB GET Balticin omistama, Baltiassa jo toimiva kaasupörssi GET Baltic aloittaa toimintansa Suomessa. GET Baltic toimittaa Suomen kaasumarkkinalle avoimen markkinan kaasupörssipalvelut 1.1.2020 alkaen. Lisätietoa mediatiedotteessa.

Kysymyksissä kaasupörssipalveluista vuonna 2020 kannattaa olla yhteydessä suoraan GET Balticiin.