Koulutukset

Tältä sivulta löydät materiaaleja järjestelmävastaavan siirtoverkon haltijan järjestämistä koulutustilaisuuksista.

Huomioithan, että osa koulutusmateriaaleista saattaa sisältää vanhentunutta tietoa, sillä markkinasääntötyö ja tekninen toteutus jatkuvat vuoden 2019 aikana.

Kaasumarkkinoiden avaaminen -koulutustilaisuus 23.1.2019

Gasumin TSO-yksikkö järjesti 28.11. ja 23.1. avoimen kaasumarkkinan koulutustilaisuudet yhteistyössä Adaton kanssa. Vantaalla Hilton Airportissa järjestetyissä samansisältöisissä koulutuksissa käytiin läpi 1.1.2020 käynnistyvän avoimen markkinan toimintaperiaatteet sekä markkinaosapuolena toimimisen vaatimukset ja vastuunjaot eri osapuolten välillä. Tallenteet (ääni ja esityskalvot) tilaisuudesta ovat katsottavissa alla.

Avaus ja koulutuspäivän agenda

Syöttö- ja ottojärjestelmä, kaasuenergia ja kapasiteetti tuotteina

Markkinasääntödokumentit

Toimitussuhteen perustaminen ja päättäminen

Kaupankäynti

Kapasiteettituotteet ja varausmenettely

Tasehallinta

Vähittäismarkkinan prosessit

Energiaviraston puheenvuoro