Infojen materiaalit

Tältä sivulta löydät markkinoiden avaamiseen liittyvien infojen tallenteita ja aineistoja.

Siirtotariffin kuulemistilaisuus 15.3.2019

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjesti kuulemistilaisuuden osana tariffin kuulemisprosessia. Tilaisuus pidettiin perjantaina 15.3.2019 Finlandia-talolla. Tutustu materiaaleihin:
 • Kuulemisprosessin kuvaus ja järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan asettamat siirtomaksut (pdf)
 • Energiaviraston asettamat siirtomaksut (pdf)
 • Tietoa Imatran rajapisteen kaasumääristä löytyy Markkinamalli -alasivulta.

Uudistuva maakaasumarkkina -infot ja aineistot:

Kaasumarkkinasääntötyö aloitettiin infotilaisuudella 15.5.2017, toinen infotilaisuus pidettiin 29.11.2017, kolmas 5.10.2018 ja neljäs 21.5.2019. Sääntötyössä valmisteltiin maakaasumarkkinalainsäädännön vaatimukset täyttävät kansalliset säännöt, jotka mahdollistavat hyvin toimivat, syrjimättömät ja kustannustehokkaat kansalliset markkinat.

21.5.2019, Helsinki, tilaisuuden esitysaineisto (pdf)

 1. Kokonaisaikataulu markkinoiden avaamisessa
  Ville Rahkonen, Gasum TSO, video

 2. Kaasumarkkinan säännöt ja sopimukset sekä lausuntojen huomiointi
  Meri-Katriina Pyhäranta, Energiavirasto, video

 3. Kaasumarkkinan säännöt ja sopimukset sekä lausuntojen huomiointi
  Leena Sivill, Gasum TSO (HansenCX), video

 4. Säädösvalmistelun tilannekatsaus,
  Arto Rajala, TEM, video

 5. Verotus avoimella kaasumarkkinalla,
  Antti Saastamoinen, Verohallinto, video

 6. Markkinaosapuoleksi rekisteröityminen,
  Ville Rahkonen, Gasum TSO, video

 7. Tiedonvaihto perusmenettelytapojen osalta,
  Tiina Niinimäki, Gasum TSO, video

 8. Kapasiteetin varaaminen,
  Janne Grönlund, Gasum TSO, video

 9. Tilaisuuden päätössanat,
  Anni Sarvaranta, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, video

5.10.2018, Helsinki, tilaisuuden esitysaineisto (pdf)

 1. Tilaisuuden avaus
  Arto Rajala,  Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video
 2. Markkinasääntötyön tilanne 
  Ville Rahkonen, Gasum, video
 3. Tiedonvaihdon ja portaalin kehitys
  Tiina Niinimäki, Gasum, video
 4. Mittaussuositukset ja kapasiteetin varausmenettelyjen suunnittelu
  Janne Grönlund, Gasum, video
 5. Uuden siirtoyhtiön kehittämisen tilanne
  Kai-Petteri Purhonen, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, video
 6. Energiaviraston rooli ja valmistautuminen avointa markkinaa varten
  Iida Mäkimattila, EV, video
 7. Tariffien laadinnan ja julkistamisen suuntaviivat
  Ville Stålhandske, Gasum, video
 8. Balticconnector-hankkeen tilannekatsaus
  Herkko Plit, BC, video
 9. Alueellinen markkinakehitys
  Janne Grönlund, Gasum, video
 10. Lainsäädäntökehikon muutokset
  Arto Rajala, TEM, video

 29.11.2017, Helsinki

    1. Tilaisuuden avaus,
       Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

    2. Markkinasääntötyön tilanne,
        Ville Rahkonen, Gasum, video

    3. Kaasumarkkina sääntötyöpajojen keskeisiä tuloksia,
       Leena Sivill, Gasum/Enoro, video

    4. Balticconnector -hankkeen tilannekatsaus,
        Herkko Plit, Baltic Connector, video

   5. Alueellinen markkinakehitys,
       Timo Partanen, Energiavirasto, video

   6. Tunnistettuja muutostarpeita lainsäädäntöön,
       Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

  7. Markkinoiden avaamisen jatkotoimenpiteet ja aikataulu,
       Jouni Haikarainen, Gasum, video

Tilaisuuden materiaalit (pdf)

15.5.2017, Helsinki

 1. Tilaisuuden avaus ja maakaasumarkkinalakiuudistuksen tausta video ja materiaalit.
 2. Alueellinen markkinakehitys video ja materiaalit.
 3. Markkinasääntöjen valmistelu video ja materiaalit
 4. Markkinamalli lyhyesti  video ja materiaalit.
 5. Baltic Connector -projektin tilannekatsaus video ja materiaalit
 6. Valmisteluun osallistuminen ja päätössanat video ja materiaalit.