EIC-koodit

Suomen 1.1.2020 aukeavilla kaasumarkkinoilla shippereiltä ja tradereiltä edellytetään EIC-osapuolitunnuksien käyttöä (Energy Identification Coding, EIC). Koodeja tarvitaan luotettavaan ja tehokkaaseen tiedonvaihtoon markkinaosapuolten ja siirto-operaattorin välillä, ja ne ovat perusta automatisoidulle tiedonvaihdolle. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija (TSO) toimii paikallisena  EIC-X-osapuolitunnuksia myöntävänä tahona (Local Issuing Office, LIO) Suomen kaasumarkkinoilla. EIC-osapuoli (EIC participant) on vastuussa osapuolitunnusta hakiessaan antamiensa tietojensa oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Kun EIC-osapuolitunnus on myönnetty, EIC-osapuoli on vastuussa antamistaan tiedoista ja niiden pitämisestä ajantasalla EIC-osapuolitunnuksen myöntäneen tahon eli LIO:n suuntaan.

Hakiessaan ja saadessaan EIC-osapuolitunnuksen, EIC-osapuoli sitoutuu “The Energy Identification Coding Scheme (EIC) Reference” -käsikirjan (ks. ENTSO-E:n www-sivu) vaatimuksiin ja toimintatapoihin. Hakiessaan tunnusta EIC-osapuoli hyväksyy, että TSO julkaisee EIC-osapuolesta seuraavat tiedot internet-sivullaan: EIC-X-koodi, osapuolen nimi, näytettävä nimi (display name), Y-tunnus, postinumero ja markkinarooli. Lisäksi osapuolitunnuksen hakija hyväksyy hakiessaan, että TSO lähettää hakijan tiedot (ks. lista alla) ENTSO-E:lle osapuolitunnuksen tekemiseksi kansainväliseksi ja julkaistavaksi ENTSO-E:n internet-sivujen EIC-listalla.

Vain yksi EIC-X koodi voidaan myöntää yhtä Y-tunnusta (VAT number) kohti. Suomessa myönnetyt EIC-koodit löytyvät kaasumarkkinoiden osalta excel-taulukosta ja sähkömarkkinoiden osalta Fingridin www-sivuilta.

EIC-koodeja hallinnoivat ja myöntävät ENTSO-E:n Central Issuing Office (CIO) ja paikalliset myöntävät tahot eli LIO:t (Local Issuing Office). EIC-osapuolitunnusta on suositeltavaa hakea lähimmältä LIO:lta. Käytännössä LIO:na toimivat usein siirtoverkonhaltijat (TSO:t). Suomen kaasumarkkinoiden järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija on toiminut LIO:na Suomen kaasumarkkinoille alkaen heinäkuusta 2019.

EIC-X osapuolitunnusta haetaan lähettämällä seuraavat hakijan tiedot sähköpostilla, info@kaasumarkkina.fi :

  • Osapuolen nimi (yrityksen nimi)
  • EIC-tunnuksen yhteydessä näytettävä nimi eli Display Name, maks. 14 merkkiä (näytettävän nimen kokonaismerkkimäärä on 16, mutta LIO lisää alkuun 2 merkkiä pitkän LIO-numeronsa)
  • Y-tunnus (VAT Code)
  • Yrityksen postiosoite
  • Yhteystiedot EIC-koodiin liittyen: yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Markkinarooli: shipper tai trader
  • Kaupparekisteriote

Huomaa, että (johtuen kaasumarkkinoiden kansainvälisestä luonteesta ja mahdollisesta tulevasta Suomi-Baltia-markkinaintegraatiosta) Suomen kaasumarkkinoiden järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija raportoi kaikki myöntämänsä EIC-X-koodit ja hakijoiden antamat tiedot CIO ENTSO-E:lle, jolloin EIC-koodista tulee kansainvälinen. Huomaa myös, että EIC on ainoastaan tiedonvaihtoon liittyvä koodi eikä se takaa oikeutta toimia energiamarkkinoilla.

In English.