EIC-koodit

Suomen 1.1.2020 auenneilla kaasumarkkinoilla shippereiltä ja tradereiltä edellytetään EIC-osapuolitunnuksien käyttöä (Energy Identification Coding, EIC). Koodeja tarvitaan luotettavaan ja tehokkaaseen tiedonvaihtoon markkinaosapuolten ja siirto-operaattorin välillä, ja ne ovat perusta automatisoidulle tiedonvaihdolle. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija (TSO) toimii paikallisena  EIC-X-osapuolitunnuksia myöntävänä tahona (Local Issuing Office, LIO) Suomen kaasumarkkinoilla. EIC-osapuoli (EIC participant) on vastuussa osapuolitunnusta hakiessaan antamiensa tietojensa oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Kun EIC-osapuolitunnus on myönnetty, EIC-osapuoli on vastuussa antamistaan tiedoista ja niiden pitämisestä ajantasalla EIC-osapuolitunnuksen myöntäneen tahon eli LIO:n suuntaan.

Lisätietoa EIC-koodeista ja niiden hakemisesta osoitteessa: https://gasgrid.fi/markkinaosapuoleksi-rekisteroityminen/

In English.