Avautuva kaasumarkkina ja biokaasusertifikaattijärjestelmä

1.1.2020 avautuva kaasumarkkina vaikuttaa myös biokaasusertifikaattijärjestelmän toimintaan. Tulemme päivittämään biokaasusertifikaattijärjestelmän säännöt vuoden 2020 alkupuolella. Järjestelmän ylläpitäjänä 1.1.2020 alkaen toimii Gasgrid Finland Oy.

 

Joulukuun biokaasunkäyttöön liittyvät sertifikaattien mitätöinnit tehdään vanhan markkinan sääntöjen mukaan. Mitätöinnit tulee olla tehtynä biokaasusertifikaattijärjestelmän torstaina 2.1.2020 klo 10:00 mennessä. Huomioikaa mitätöinnissä biokaasunkäyttö ajalle 1.12.2019 klo 00:00 – 1.1.2020 klo 07:00.

 

Avoimella kaasumarkkinalla energiamäärät tullaan käsittelemään ylemmän lämpöarvon mukaan. Tämän muutoksen myötä tulemme tammikuun puolessa välissä päivittämään sertifikaattijärjestelmää siten, että kaikki tileillä olevat käyttämättömät sertifikaatit tullaan muuntamaan ylempää lämpöarvoa energiasisällöltään vastaavaksi. Tämän muutoksen myötä sertifikaattien määrä tileillä siis näyttää kasvavan. Sertifikaattien yksikkönä tullaan edelleen säilyttämään MWh. Tämä siitä syystä, että seuraamme kansallisen biokaasunalkuperätakuujärjestelmän kehitystä ja biokaasusertifikaattijärjestelmän suhdetta siihen, alkuperätakuut tulee olla yksikössä MWh.

 

Ketkä voivat mitätöidä sertifikaatteja avoimella markkinalla: Avoimella markkinalla biokaasusertifikaatteja voivat mitätöidä shipperit, siirtoverkon loppukäyttäjät sekä vähittäismyyjät. Mitätöinnit vaikuttavat maakaasun energiaverojen keräämiseen ja näin ollen TSO:n laskuihin siirtoverkon loppukäyttäjille sekä jakeluverkonhaltijoille

 • Siirtoverkon loppukäyttäjät voivat mitätöidä omaan käyttökohteeseensa
 • Vähittäismyyjät voivat mitätöidä jakeluverkkoihin rajapisteittäin
 • Shipperit voivat mitätöidä siirtoverkon loppukäyttäjien käyttökohteisiin sekä jakeluverkkoihin kohdistaen mitätöinnit rajapisteittäin vähittäismyyjätasolle

 

Verohallinnon esitys kaasumarkkinainfossa 30.9.2019 :

 • Alle nostettu muutama kohta esityksestä. Esitys kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: https://kaasumarkkina.fi/wp-content/uploads/2019/10/Info-about-Finnish-open-gas-market-2019-09-30-web-final.pdf
 • Jos shipper mitätöi biokaasusertifikaatteja jakeluverkkoon myydyn biokaasun osalta, tämän on yksilöitävä vähittäismyyjä ja rajapistemittaus (jakeluverkko), johon mitätöinti kohdistuu.
  • Jos shipper tai vähittäismyyjä ei ilmoita jakeluverkonhaltijalle kyseiseen verkkoon luovutetusta biokaasusta, niin jakeluverkko laskuttaa siitä kaasusta normaalin maakaasun valmisteveron.
 • Vähittäismyyjä on aina velvollinen yksilöimään omassa tarkentavassa kirjanpidossaan, mihin käyttöpaikkoihin hän on toimittanut biokaasua – mitätöinti tehdään vähittäismyyjän jakeluverkkokohtaisena biokaasun toimitusmäärän summana kohdistettuna ko. rajapisteeseen.
  • Jakeluverkonhaltija saa vähittäismyyjältä tarvitsemansa erittelyn käyttöpaikkakohtaisista maakaasun ja biokaasun luovutuksista verojen läpilaskuttamiseksi jakeluverkon loppukäyttäjiltä.
  • Vähittäismyyjä on velvollinen toimittamaan erittelyn mukaiset tiedot jakeluverkon haltijalle, sillä jakeluverkonhaltija ei välttämättä toimi itse vähittäismyyjänä kaikille jakeluverkkoonsa liittyneille loppukäyttäjille.
 • Siirtoverkkoon syötetyn biokaasun osalta menettelyt säilyvät ennallaan 2020, kotimaista biokaasusertifikaattia voi edelleen käyttää selvityksenä biokaasusta.

 

Kohteen ilmoittaminen sertifikaattien mitätöinnissä avoimella markkinalla: Name of beneficiaries listaa tulee muokata vastaamaan avoimella markkinalla käytössä olevia kohdetunnisteita, muutokset tulee tehdä vasta 2.1.2020 klo 10:00 jälkeen. Mikäli tarvitsette apua tunnisteiden tai muokkaamisen osalta, olkaa yhteydessä Anni Nuppuseen (anni.nuppunen@gasgrid.fi).

 • Siirtoverkon loppukäyttö – Muokatkaa 01 Toimituskohde tilalle käyttökohteen tunniste ja kohteen nimi , esim. 22222A Toimituskohde
 • Jakeluverkkoon myyty biokaasu – Muokatkaa 02 Toimituskohde tilalle jakeluverkon rajapisteen tunniste sekä vähittäismyyjän GLN tunniste, jolle biokaasu verkkoon kohdistuu, esim. 33333C Toimituskohde 1234567890002

 

My Beneficiaries listaus löytyy valikosta polusta My Page à Beneficiaries

 • Valitse täältä yksi kerrallaan rivin perästä ”Edit”
 • Päivitä tieto ”Name of Beneficiary riville” paina Update
 

Oikeaan muotoon päivitettyjä tietoja – ensimmäisellä rivillä jakeluverkko / vähittäismyyjä, toisella siirtoverkon loppukäyttö.

Mitätöintiaikataulu avoimella markkinalla: Aiemmin sertifikaattien mitätöinti on tullut tehdä kuun ensimmäiseen arkipäivään klo 10:00 mennessä johtuen Gasumin tukkulaskutuksen aikataulusta. Avoimella markkinalla sertikaattien mitätöinti tulee olla kirjattuna järjestelmään seuraavan kuukauden 5 päivään klo 20:00 mennessä. Huomioikaa tässä, että kuun 5. päivä voi sattua myös viikonlopun ajalle, nyt ei puhuta arkipäivistä. TSO suorittaa lopullisen taselaskennan kuukauden 6. päivänä ja sertifikaattien mitätöintiaikataulu linkittyy tähän. Mikäli tähän aikatauluun tulee päivityksiä myöhemmin, informoimme tästä erikseen.