Kaasumarkkinat on avattu

Uuden siirtoverkonhaltijan Gasgrid Finland Oy:n sivut löytyvät osoitteesta www.gasgrid.fi

Näitä sivustoja ei enää ylläpidetä

Viimeisimmät tiedot kaasumarkkinoista sekä yhteystiedot saat uuden siirtoverkonhaltijan Gasgrid Finland Oy:n sivuilta osoitteesta www.gasgrid.fi.

 

Avoimen kaasumarkkinan valmistelu

Vuoden 2020 alusta alkaen kaikki kaasun siirtoverkonhaltijan ja avoimen kaasumarkkinan tiedot on siirretty yhden sivuston, gasgrid.fi alle, jota ylläpitää uusi siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland.

Uusi maakaasumarkkinalaki astui voimaan 1. tammikuuta 2018. Sen mukaan markkinat avautuivat Suomessa vuoden 2020 alusta. Tällä sivustolla on voinut vuoden 2019 aikana seurata järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan (TSO, transmission system operator) työtä markkinoiden avaamiseen liittyen. Vuoden 2019 loppuun asti järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana toimi Gasum. Vuoden 2020 alussa siirtoliiketoiminta eriytettiin Gasumista omaksi erilliseksi yhtiökseen, Gasgrid Finland Oy:ksi.

Gasumin TSO-yksikkö valmisteli avointa markkinaa varten:

 • markkinasäännöt, ehdot ja tiedonvaihdon ohjeistuksen
 • siirtohinnaston
 • TSO:n tietojärjestelmät
  • web-portaali
  • kaasudatahub eli vähittäismarkkinan taseselvitys
  • energianhallintajärjestelmä eli valtakunnallinen taseselvitys
  • tiedonvaihdon rajapinnat

Tulevat tapahtumat