Kaasumarkkinat on avattu

Uuden siirtoverkonhaltijan Gasgrid Finland Oy:n sivut löytyvät osoitteesta gasgrid.fi

Avoimen kaasumarkkinan valmistelu

Uusi maakaasumarkkinalaki astui voimaan 1. tammikuuta 2018. Sen mukaan markkinat avautuivat Suomessa vuoden 2020 alusta. 

Näitä sivustoja ei enää ylläpidetä ja ne tullaan lakkauttamaan vuoden 2020 aikana. Tällä sivustolla on voinut vuoden 2019 aikana seurata järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan (TSO, transmission system operator) työtä markkinoiden avaamiseen liittyen. Vuoden 2019 loppuun asti järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana toimi Gasum. Vuoden 2020 alussa siirtoliiketoiminta eriytettiin Gasumista omaksi erilliseksi yhtiökseen, Gasgrid Finland Oy:ksi.

Vuoden 2020 alusta alkaen kaikki kaasun siirtoverkonhaltijan ja avoimen kaasumarkkinan tiedot on siirretty yhden sivuston, gasgrid.fi alle, jota ylläpitää uusi siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland.

Gasumin TSO-yksikkö valmisteli avointa markkinaa varten:

 • markkinasäännöt, ehdot ja tiedonvaihdon ohjeistuksen
 • siirtohinnaston
 • TSO:n tietojärjestelmät
  • web-portaali
  • kaasudatahub eli vähittäismarkkinan taseselvitys
  • energianhallintajärjestelmä eli valtakunnallinen taseselvitys
  • tiedonvaihdon rajapinnat
 

Tulevat tapahtumat