Kaasumarkkinat avataan 1.1.2020

91d 20h 25m 14s


Sivusto on järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan infokanava Suomen kaasumarkkinoiden avaamisessa.

Avoimen kaasumarkkinan valmistelu

Uusi maakaasumarkkinalaki astui voimaan 1. tammikuuta 2018. Sen mukaan markkinat avautuvat Suomessa vuoden 2020 alusta. Avautuva kaasumarkkina edellyttää uudistuneen lain lisäksi alan sopimat säännöt, toimintatavat ja järjestelmät.

Tällä sivustolla voit seurata nykyisen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan (TSO, transmission system operator) työtä markkinoiden avaamiseen liittyen. Vuoden loppuun asti järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana toimii Gasum. Vuoden 2020 alussa siirtoliiketoiminta eriytetään Gasumista omaksi erilliseksi yhtiökseen, Gasgrid Finlandiksi.

Laajemmin tietoa kaasumarkkinan avaamisesta saat sivustolta www.figas.fi. Viimeistään vuoden 2020 alusta alkaen kaikki kaasun siirtoverkonhaltijan ja avoimen kaasumarkkinan tiedot siirretään yhden sivuston alle, jota ylläpitää uusi siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland.

Gasumin TSO-yksikkö valmistelee avointa markkinaa varten:

 • markkinasäännöt, ehdot ja tiedonvaihdon ohjeistuksen
 • siirtohinnaston
 • TSO:n tietojärjestelmät
  • web-portaali
  • kaasudatahub eli vähittäismarkkinan taseselvitys
  • energianhallintajärjestelmä eli valtakunnallinen taseselvitys
  • tiedonvaihdon rajapinnat
 

Tulevat tapahtumat